Fluor

  • Fluor verkar kariesförebyggande på två sätt, dels stärker det tandemaljen och blottlagda rotytor, dels kan befintliga kariesangrepp utvecklas långsammare eller helt stanna upp med tillförsel av fluor.
  • Kliniska studier visar att en högre fluorhalt i tandkräm har en bättre kariesreducerande effekt än vad tandkrämer med lägre fluorhalt har. Detsamma antas gälla för övriga fluorprodukter.
  • Skölj sparsamt bort tandkrämen efter tandborstningen. Fluoren i tandkrämen behöver verka på tänderna för att bidra med sin skyddande egenskap.

Läs även om Tandborsten och om Tandtråd, mellanrumsborstar eller tandtråd