Vårt varför

Vi är lite nördiga i vårt förhållande till tandvård – det som alltid varit självklart för oss vill vi dela med oss av.
Därför har vi äntligen gjort det enkelt – Vi levererar ditt dagliga behov i en Box med speciellt utvalda
tandvårdsprodukter varannan månad  – så du kan tänka på annat!

Vi tror på enkel munvård. Med erfarenhet och fokus på utvalda produkter har vi skapat våra Boxar och tjänsten som förbättrar din munvård.
Tjänsten för dig som vill tänka på annat och framför allt – tjänsten för dig som bryr dig!

Under flera års tid såg vi ett ökat behov för en individanpassad tjänst inom munvård.
Vi har även sett att rutinerna kring användandet av tandvårdsprodukter bör tydliggöras och förenklas.
Efter noggranna utvärderingar och sökandes på marknaden började konceptet ta form och vi bestämde oss – vi gör det!

Resultatet presenterar vi nu som TOOTHBOX